24/24u bereikbaar voor dringende zorg

Rechtstreekse regeling met uw mutualiteit

U betaalt zelf niets.

Wist u dat u steeds bij een zelfstandige verpleegpraktijk terecht kan,ongeacht uw mutualiteit, huisarts, zorg, afkomst?

Wist u ook dat onze diensten rechtstreeks door uw ziekenfonds naar ons worden vergoed? Een klevertje van uw ziekenfonds volstaat en wij doen de zorgaanvraag.  U bent dus niet verplicht om de verpleegdienst van uw mutualiteit te nemen. Als patiënt heeft u de eigen, vrije keuze. En wij werken voor alle mutualiteiten. 

We zijn ook geconventioneerd. Dat wil zeggen dat we ons houden de tarieven die het RIZIV ons voorstellen. Voor zorgen waarvoor wij geen vergoeding krijgen en dit valt binnen een andere zorg die wel vergoed wordt, dan geven we deze zorg graag als extra service om uw zorg op maat te kunnen blijven garanderen. 

We werken met de derde betalersregeling. Dat betekent dat u ons niets hoeft te betalen. Onze diensten worden rechtstreeks door uw ziekenfonds vergoed. Het bewijsstuk voor verpleegkundige zorgen kan u terugvinden via het E-box. 

En onze glimlach iedere dag is zonder voorschrift!

Samen zijn we één grote houvast...

We zien jullie uitdagingen om thuis te kunnen blijven wonen in je vertrouwde omgeving.
We zien dat je hoofd nog zoveel wil, maar dat je lichaam niet altijd meer mee wil.


We zien jullie elke dag geduldig wachten op het geluid van onze auto die aan de oprit stopt.