Yolanda Hustings staat andere thuisverpleegkundigen telefonisch bij in opstart van de spuitaandrijver

18-11-2020

Yolanda kan andere zelfstandig thuisverpleegkundigen telefonisch bijstaan in de opstart van de spuitaandrijver. Zij verwijst de thuisverpleegkundige, afhankelijk van de hulpvraag ( bv vragen over medicatie in de pomp, of waar kopen, huren?) door naar de juiste instanties binnen Limburg.