Yolanda staat andere thuisverpleegkundigen telefonisch bij in het opstarten van een spuitaandrijver CA700

18-11-2020

Yolanda kan andere zelfstandig thuisverpleegkundigen telefonisch bijstaan in de opstart van een spuitaandrijver. Afhankelijk van de hulpvraag verwijst ze hen door naar de juiste instanties binnen Limburg (bijvoorbeeld met vragen over medicatie in de pomp, waar kopen of huren).