MijnTHUISverpleging.today staat voor deze 6 pijlers;

Palliatieve THUISzorg


Referentieverpleegkundige wondzorg


Verpleegtechnische THUISzorg


Hygiënisch THUISzorg


Beauty & relax THUIS


Totale THUISzorg

Met onze totale THUIS zorg willen we realiseren dat u zo lang mogelijk georganiseerd in uw vertrouwde THUISomgeving kan blijven.

Zelfstandig THUIS blijven wonen is voor veel mensen steeds belangrijker. De meeste mensen weten evenwel niet wat er THUIS nog mogelijk is. 

Bij de opstart van de zorg gaat Yolanda op intakegesprek. Samen met de patiënt en zijn familie brengt Yolanda alles in kaart. Ze bespreekt ze waar u financieel recht op heeft en welke hulpmiddelen u langer comfortabel THUIS kunnen houden. Ze heeft zicht op alle diensten in Diepenbeek. U beslist hoe, wat, waar en wie. 

We staan ook bekend om een vlotte samenwerking met huisarts, ziekenhuis en andere hulpverleners. Hier maken we het verschil, want MijnTHUISverpleging.today biedt deze service en die is kosteloos.  

                                               "Echte zorg is niet meetbaar, maar voelbaar."

Palliatieve zorg THUIS

Yolanda heeft 15 jaar specifieke werkervaring in palliatieve THUISzorg. Met veel engagement voor de zieke én de familie, fijngevoelig voor ieders verhaal en emoties bij dit ingrijpend gebeuren. Samen zoeken we naar kwaliteitsvol leven. We bespreken ook vragen rond het levenseinde, met bijzondere  aandacht voor pijn-en symptoom-controle. We staan je dag en nacht bij.

Samen met mijn team, de huisarts en eventueel Pallion tracht ik telkens opnieuw maximaal comfort te bieden met praktische bijstand en emotionele ondersteuning voor de zieke en zijn familie. 

Plaatsen van een pijnpomp 

In overleg met de huisarts kunnen we een spuitaandrijver (pijnpomp) opstarten. We hebben zelf een pijnpomp en het nodige materiaal ter beschikking.

Yolanda staat ook andere thuisverpleegkundigen technisch bij in het hanteren van een spuitaandrijver. Ze geeft ook vorming aan collega's  in verpleegpraktijken en woonzorgcentra.

Referentieverpleegkundige in wondzorg

We komen veel schrijnende situaties tegen van patiënten met ernstige wonden. We zien we in onze praktijk een grote toestroom van kankerpatiënten met oncologische wonden.

Hier is het belangrijk om oncologische wonden ( tengevolge van de therapie) en oncologische ulcera ( tengevolge van de tumor) van elkaar te onderscheiden omdat ze een andere benadering en behandeling van de thuisverpleegkundige vragen door de thuisverpleegkundige.

Daarom heeft Yolanda zich de laatste jaren via opleidingen ook verdiept in wondzorg. In oktober 2020 behaalde ze het certificaat Referentieverpleegkundige wond- en stomazorg.

Wondzorg

Als referentieverpleegkundige staat Yolanda andere verpleegpraktijken bij met advies over chronische wondzorg, ulcera, diabetische voet, decubitus en vochtletsel.

Oncologische wondzorg 

Oncologische wonden vragen een andere benadering van de verpleegkundige met specifieke aandacht voor lokale pijnbestrijding.

Stomazorg

Ook voor moeilijke stomazorg kan zowel een patiënt als een thuisverpleegkundige vrijblijvend beroep doen op de expertise.

Verpleegtechnische zorgen THUIS

Inspuitingen

Bloedverdunners, pijnstilling,

IVF-behandeling. 

Infuus therapie

Medicatie, antibiotica, pijnstilling, vocht- of sondevoeding via infuus of PICC (katheter).

Compressietherapie

Aan- en uitdoen van steunkousen. Compressiewindels Rosidal en Dauerbinden.

Sondevoeding

Parenterale voeding en sondevoeding.

Spoeling port-a-cath 

Zorg en nazorg van uw port-a-cath en bloedname tijdens de behandeling.

Aan- en afkoppelen van chemotherapie

Om uw behandeling THUIS verder te zetten, staan wij in direct contact met het ziekenhuis.  

Oog- en  oordruppels 

Postoperatieve en chronische oog- en oorzorg.

Parameters

Bloeddruk, pols, temperatuur, gewicht, vocht en uitscheiding. 

Bloedname

Op vraag van uw huisarts doen wij THUIS de bloedname. 

Diabeteszorg

Glycemiecontrole in overleg met uw arts en diabetesverpleegkundige.

Medicatie

Medicatietoezicht en hulp bij inname. Wekelijks medicatiebox vullen.

Blaas- en suprapubische sonde


Hygiënische THUISzorg

We staan voor persoonlijke zorg door een vaste verpleegkundige in een vast vertrouwd team.

De juiste verzorging op maat die u verdient, aan de frequentie die u verkiest. Uw dagelijks toilet, bad of douche: elke dag, steeds met een glimlach.

Door de dankbaarheid die we dagelijks ervaren, voelen we ons gelukkig telkens we de huisdeur van onze mensen achter ons dichttrekken.

Heeft u vragen? Heeft iemand uit uw omgeving verpleegkundige verzorging nodig? Neem gerust vrijblijvend telefonisch contact.